आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य

आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य = मरदाला, कुम्भी, घंटा मर्दाला, छड़ी नृत्य, बात कम्भा, विधी, मधुरी, ओट्टन तुल्लू, कालीयट्टम, कुड़ीयट्टम, कैकोट्टीकलि, भद्रकलि, टप्पातिकाली, कुचिपुड़ी |

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *