यूक्रेन-Ukraine

यूक्रेन

  • राष्ट्पति वलोडीमिर जेलेस्की
  • प्रधानमंत्री डेनिस शमीहाली
  • राजधानी कीव
  • गठन 24 अगस्त 1991 ई.
  • मुद्रा रिव्निया (UAH)
  • जनसख्या 41167336 (2022) क्रीमिया, सेवस्तोपोल को छोडकर
  • क्षेत्रफल 603628 वर्ग किमी.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *