Skip to content
Home » Blog » यूक्रेन-Ukraine

यूक्रेन-Ukraine

यूक्रेन-Ukraine

यूक्रेन

 

राष्ट्पति वलोडीमिर जेलेस्की

प्रधानमंत्री डेनिस शमीहाली

राजधानी कीव

गठन 24 अगस्त 1991 ई.

मुद्रा रिव्निया (UAH)

जनसख्या 41167336 (2022) क्रीमिया, सेवस्तोपोल को छोडकर

क्षेत्रफल 603628 वर्ग किमी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *